musik och hälsa

Jag erbjuder musikterapi, individuellt och i grupp. Är utbildad musikterapeut, fil.mag. och musikpedagog vid Kungl. Musikhögskolan. Jag är även utbildad specialpedagog på Lärarhögskolan, i Stockholm. 
"Jag utgår från musiken som uttryck, där musiken främjar relation, känslor, kommunikation och samspel. Musiken fungerar stärkande, utvecklande, läkande, motiverande och inspirerande i ett välmående och hälso-perspektiv"
Marie Sandelin 

För mer information, klicka på bild eller rubrik, nedan.