musik och hälsa

Jag erbjuder musikterapi, individuellt eller i mindre grupp. 
Jag är utbildad musikterapeut och musikpedagog vid Kungl. Musikhögskolan och specialpedagog på Lärarhögskolan, i Stockholm. 


"Jag utgår från musiken som uttryck, i kommunikation och samspel. Musiken fungerar stärkande, utvecklande, läkande, motiverande och inspirerande i ett välmående och hälso-perspektiv"
Marie Sandelin 

För mer information, klicka på bild eller rubrik, nedan.