MARIE SANDELIN

Jag arbetar som musikterapeut på BUP, Barn- och ungdomspsykiatrin, Heldygnsvård, Sachsska, SÖS och på BUP, St Görans sjukhus, Heldygnsvård. 
Jag tar även emot enskilda klienter och mindre grupper. 

Jag har lång erfarenhet av barn- och ungdomsverksamhet inom förskola, grundskola och grundsärskola. Och inom barn - och ungdomspsykiatrin.
Har även erfarenhet av arbete med unga vuxna och vuxna med funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, hjärnskador, psykisk sjukdom, depression, trauma, utbrändhet och stress mm. 

Jag utgår från hela människan och dess möjligheter och svårigheter. Att vara lyhörd och möta upp varje enskild person och tillsammans utforska och utveckla individens egenskaper och inneboende resurser.
Att ge och skapa utrymme för såväl glädje som välbefinnande, i ett hälsoperspektiv. Välkommen att kontakta mig (se under rubrik Kontakt i menyn) för ett första samtal, där vi tillsammans gör upp en plan och mål för dina behov och önskemål.

Det finns alltid utrymme att prova ett par tre gånger innan du bestämmer dig för att gå i musikterapi.