MARIE SANDELIN

Jag har lång erfarenhet av barn- och ungdomsverksamhet inom förskola, grundskola och grundsärskola. Och har även arbetat som musikterapeut på BUP, Barn- och ungdomspsykiatrin, Dagvård och Heldygnsvård, Sachsska, Södersjukhuset och på BUP, St Görans sjukhus. 

I dagsläget arbetar jag som musikterapeut, på Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala. På Onkologi, Kirurgi, Neurologi och Neonatalavdeling. 

Har även erfarenhet av arbete med unga vuxna och vuxna med olika  funktionsvarationer, utvecklingsstörning, hjärnskada, psykisk sjukdom, depression, trauma, utbrändhet och stress mm. 

Jag utgår från hela människan och dess möjligheter och svårigheter. Att vara lyhörd och möta upp varje enskild persons behov och situation. Utforska och utveckla individens egenskaper och inneboende resurser. Stärka och skapa utrymme för såväl glädje som välbefinnande, i ett hälsoperspektiv. Välkommen att kontakta mig (se under rubrik Kontakt i menyn) för ett första samtal, där vi tillsammans gör upp en plan och mål för dina behov och önskemål.

Det finns alltid utrymme att prova ett par tre gånger innan du bestämmer dig för att gå i musikterapi.