MARIE SANDELIN 

Jag har lång erfarenhet av barn- och ungdomsverksamhet inom förskola, grundskola, grundsärskola och i vården. Har även erfarenhet av arbete med unga vuxna och vuxna med olika funktionsvarationer; autism, adhd, intellektuell funktionsnedsättning, hjärnskada, psykisk sjukdom, depression, trauma, utbrändhet och stress mm.


Jag arbetar i dagsläget som musikterapeut på;

Lilla Erstagården i Nacka, palliativ vård för barn oh ungdomar.


Har senast arbetat som musikterapeut på;

Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala. På Onkologi, Kirurgi, Neurologi och Neonatalavdeling. 


Tidigare arbetat som musikterapeut på;

BUP, Barn- och ungdomspsykiatrin, Dagvård och Heldygnsvård, Sachsska, Södersjukhuset och på BUP, St Görans sjukhus.

Jag utgår från hela människan och dess möjligheter och svårigheter.


Att vara lyhörd och möta upp varje enskild persons behov och situation.


Utforska och utveckla individens egenskaper och inneboende resurser.


Stärka och skapa utrymme för såväl glädje som välbefinnande, i ett hälsoperspektiv.